První školní den

Dne

Letos první školní den připadl až na pondělí 4.9. Slavnostní zahájení proběhlo na školním dvoře. Nejprve promluvila paní ředitelka Markéta Nedělová a popřála všem hodně úspěchů v následujícím školním roce. Byli přivítáni noví žáci, kteří k nám přišli převážně ze sousedního Hlohovce, a to do 6.ročníku. Poté přišla řada na budoucí prvňáčky – s těmi se přišla rozloučit ředitelka z mateřské školy, paní Irena Maroušová. Následně si naše nejmladší žáčky rozebrali letošní deváťáci a zavedli je do jejich krásně vyzdobených a nachystaných tříd. Na závěr promluvil pan starosta Pavel Trojan a rovněž popřál žákům, ať se jim letos ve škole daří. Pak se již všichni žáci odebrali se svými třídními učiteli do tříd, kde pro všechny oficiálně začal nový školní rok.