Moderní výuka

Dne

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003374 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní speciální pedagog) a osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemová výuka na ZŠ).

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.