Dýňobraní ve školní družině 2017

Dne

Každoročně zahajujeme akce školní družiny Dýňobraním. I letos jsme se sešli v hojném počtu  13. září 2017 na školním dvoře, vybaveni nástroji k dlabání, vyřezávání a přírodninami k dozdobení dýní. Letošní suché léto dýním moc nepřálo, bylo jich méně, tak děti tvořily většinou ve dvojicích. 

S vyřezáváním přišli pomoct starší žáci v rámci pracovního vyučování i několik rodičů. Ozdobené dýně pak zkrášlovaly areál před Valtickým Podzemím, kam jsme byli se všemi dětmi ze školní družiny pozváni na vtipnou a záživnou prohlídku s dýňovým skřítkem i sladké pohoštění. Děkujeme

                                                                                                          Radmila Trojanová, ŠD a ŠK