Letové ukázky dravých ptáků

Dne

Dne 8. září se děti naší školy zúčastnily výukového programu s letovými ukázkami dravých ptáků společnosti  ZAYFERUS v areálu hřiště vinařské školy. Děti se seznámily s bionomií více než dvaceti dravců a sov. 

Ochotně odpovídaly i na soutěžní otázky. Nejzajímavější částí programu byly jistě letové ukázky dravých ptáků, kteří dovedně pronásledovali simulovanou kořist, vrhali se střemhlav či kroužili nad hlavami diváků.  Mezi ptáky, kteří nám byli představeni, patřili například sokol stěhovavý, jestřáb lesní, raroh velký, kondor krocanovitý, výr západosibiřský, poštolka obecná, luňák červený, sýček obecný, sova pálená, sup krahujový, káně lesní, káně Harrisova a další. Sokol nás zaujal obratným a velmi rychlým letem, sup grandiózním rozpětím křídel, káně Harrisova trochu legračním poklusem vedle sokolníka. Dětem i pedagogům se představení líbilo a podobný program pro Základní školu ve Valticích za několik let znovu rádi přivítáme.  K činnosti obecně prospěšné společnosti na ochranu dravých ptáků ZAYFERUS paří kromě výukových programů pro žáky škol také ukázky pro širší veřejnost a aktivní ochrana dravců.

Mgr. Zbyněk Pevný