Žáci ZŠ ve VIDA CENTRU

Dne

Dne 3. října navštívili žáci 8. a 9. ročníku valtické základní školy zábavní vědecký park VIDA centrum v Brně. Ve stálé expozici jsou modely, stroje a animace různých jevů, z jejichž fungování je možné zábavnou formou pochopit různé fyzikální, chemické a biologické procesy. Příklady názvů některých exponátů: Bermudský trojúhelník, Coriolisova fontána, Přílivová elektrárna, Hydraulický zvedák, Vodíková raketa, Parní motor, Rotující lavička, Větrná bouře, Vztlak na křídle, Zorné pole, Hyperbola, Voltmetr a mnohé další. Součástí exkurze byl i program Barevná chemie, v jehož rámci prováděli žáci chemické reakce založené na změně barevnosti pomocí indikátorů. Kromě stálé expozice bylo možno navštívit science show, jejímž tématem byla problematika tíhové síly, těžiště těles apod. Velikou předností expozice je fakt, že u všech exponátů si mohou žáci zkoušet jejich fungování, že jde o aktivní formu vzdělávání se. Všem zúčastněným se návštěva VIDA centra líbila. Velké díky patří městu Valtice za uhrazení dopravy.

Mgr. Zbyněk Pevný