Volby do školské rady

Dne

 

Vážení rodiče,

v současné době končí funkční období školské rady ZŠ Valtice pro 3 členy, kteří zastupují zákonné zástupce žáků. Dne 23. 10. 2017 jsem vyhlásila volby do školské rady na funkční období 2017 – 2020, které proběhnou během třídních schůzek v pondělí 13. listopadu 2017 od 16.00 – 18.00 hodin v prostorách budovy školy.

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o Vaši kandidaturu. Vyplňte prosím požadované údaje na formuláři, který obdržíte od Vašich dětí. Prostřednictví svých dětí jej předejte třídnímu učiteli do pátku 10. listopadu 2017. Hlasovací lístky s navrženými kandidáty dostanete na třídní schůzce.                                         

Mgr. Markéta Nedělová
ředitelka školy