Program oslav 140. výročí založení školy

Dne

Program oslav 140. výročí založení Základní školy ve Valticích

 

15.00–15.10    · slavnostní zahájení na školním dvoře

přízemí

16.00–19.00    · možnost vyrobit si spolu s žáky dárek napamátku (dílničky školního klubu a školní družiny)

15.30–19.00    · prezentace videí a fotografií ze soutěží v jazyce anglickém a ruském (učebna cizích jazyků)

                        · ukázka práce s interaktivní tabulí (interaktivní učebna)

 

1. podlaží

15.30–19.00    · historie školy, možnost nahlédnutí do školních kronik (kulturní místnost)

                        · prezentace fotografií ze života školy (učebna pro výuku spojených tříd)

                        · Hravý architekt - prezentace videí z projektu (4. A)

 

15.30–15.50    · Valtický Modrásek - ukázka vystoupení

 

2. podlaží

15.30–19.00    · prezentace fotografií ze života školy (učebna přírodopisu)

 

podkroví

15.30–19.00    · Valtický Modrásek - prezentace fotografií a CD (učebna hudební výchovy)

                        · prezentace videí a fotografií dramatické výchovy (učebna dramatické výchovy/čten.dílna)

                        · prezentace fotografií ze života školy (učebna výtvarné výchovy)

16.30–17.00    · přehlídka finalistů školního kola recitační soutěž (učebna hudební výchovy)

 

tělocvična

15.30–17.00    · sportovní dovednosti žáků       

                           přehlídka využití netradičního sportovního nářadí

17.30–18.00    · Klub mažoretek Valtice - vystoupení

 

školní jídelna

16.00–18.00    · cimbálová muzika Kapuráci

15.30–19.00    · občerstvení pro návštěvníky