Poznáváme se

Dne

Ve středu 25. 10. 2017 proběhlo vyučování na naší škole netradičním způsobem. Uskutečnil se projektový den „Poznáváme se“. Každá třída měla svůj program ušitý na míru. Formou her a společných úkolů děti vzájemně posilovaly pozitivní vztahy ve třídě a zároveň se učily respektovat osobu druhého. Měly čas si vyříkat neshody a utvrdit přátelství.

 Diskutovalo se o projevech šikany a způsobu obrany. Postřehy v některých třídách byly velmi zajímavé a vyžadují další řešení nebo alespoň kontrolu. Školu pokryly symboly, které ukazují místa, kde se žáci cítí bezpečně nebo nepříjemně. Výstupy z některých aktivit jsou ve třídách na nástěnce a slouží třídnímu učiteli pro další práci s třídním kolektivem. Projektový den „Poznáváme se“ se na valtické škole stává již tradicí. Dobrou tradicí.

                                                                                  Mgr. Soňa Vašíčková
školní metodik prevence