Výsledky voleb do školské rady

Dne

Výsledky voleb do Školské rady ZŠ Valtice pro funkční období 2017 – 2020 konané 13. 11. 2017

Pedagogičtí pracovníci

1.     Mgr. Pavlína Dvořáčková                 16 hlasů

2.     Mgr. Hana Pchálková                       14 hlasů

3.     Mgr. Veronika Hrůzová                     14 hlasů

4.     Mgr. Monika Nešporová, DiS            12 hlasů

5.     Mgr. Soňa Vašíčková                        11 hlasů

6.     Mgr. Jarmila Mauksová                      6 hlasů

7.     Josefa Hübnerová                              6 hlasů

8.     Žaneta Baxová                                   3 hlasy

9.     Mgr. Renata Kopřivová                       2 hlasy

Členy školské rady za pedagogické pracovníky byly zvoleny:

Mgr. Pavlína Dvořáčková, Mgr. Hana Pchálková, Mgr. Veronika Hrůzová

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků

1.     Mgr. Tomáš Hyčka                           124 hlasů

2.     MgA. Petra Piharová                         76 hlasů

3.     Mgr. Daniela Šebelová                      37 hlasů

4.     Dita Harmanová                                32 hlasů

5.     Jiří Neumann                                     20 hlasů

6.     Zdeněk Grbavčic                               15 hlasů

Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

Mgr. Tomáš Hyčka, MgA. Petra Piharová, Mgr. Daniela Šebelová

                                                               

                                                                     Mgr. Markéta Nedělová

                                                                             ředitelka školy