Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy

Dne

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce podrobnosti naleznete zde.