Rozhodnutí

Dne

Základní škola Valtice, okres Břeclav

příspěvková organizace

Rozhodnutí

o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

 

Seznam uchazečů

 

uchazeč

výsledek řízení

001

přijat/a

002

přijat/a

003

přijat/a

004

přijat/a

005

přijat/a

006

přijat/a

007

přijat/a

008

přijat/a

009

přijat/a

010

přijat/a

011

přijat/a

012

přijat/a

013

přijat/a

014

přijat/a

015

přijat/a

016

přijat/a

017

přijat/a

018

přijat/a

020

přijat/a

021

přijat/a

022

přijat/a

023

přijat/a

024

přijat/a

025

přijat/a

026

přijat/a

027

přijat/a

028

přijat/a

029

přijat/a

030

přijat/a

031

přijat/a

032

přijat/a

033

přijat/a

034

přijat/a

035

přijat/a

036

přijat/a

037

přijat/a

038

přijat/a

039

přijat/a

040

přijat/a

041

přijat/a

042

přijat/a

043

přijat/a

044

přijat/a

045

přijat/a

Datum zveřejnění: 11. 4. 2018

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu – odbor školství do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Pozn.:
Žádost o odklad školní docházky mohou rodiče podat písemně u ředitelky školy. Žádost musí být doložena vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a vyjádřením dětského lékaře.

 

                                                                                    Mgr. Markéta Nedělová

                                                                                           ředitelka školy