Valtický halový osmiboj

Dne

2. ročník Valtického atletického halového osmiboje úspěšně za námi


Valtice. V pátek jsme uspořádali na hale ve Valticích 2. ročník Valtického atletického halového osmiboje /VAHO/. Velmi rádi jsme opět po roce přivítali také závodníky ze ZŠ z Březí a Hlohovce. VAHO je určen pro vybrané žáky 1.- 4. ročníku vždy v počtu 3 dívky a 3 chlapci. Ti absolvovali osm rozličných disciplín: ČLUNKOVÝ BĚH S PŘEDÁVKOU, HOD 1KG MEDICIMBALEM Z KLEKU, TROJSKOK Z MÍSTA, JACÍKŮV MOTORICKÝ TEST, LAVEČKOVÝ ZÁVOD, HOD RAKETKOU NA CÍL, PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA, ODRAZY NA LAVEČCE.

Všichni závodníci po skončení akce dostali papírové medaile a ti nejlepší a zároveň nejvšestrannější poté obdrželi opravdové zlaté, stříbrné a bronzové medaile s diplomy.

Po náročném sčítání dopadla soutěž družstev následovně:
Chlapci: 1. ZŠ VALTICE, 2. ZŠ BŘEZÍ, 3. ZŠ HLOHOVEC
Dívky: 1. ZŠ VALTICE, 2. ZŠ HLOHOVEC, 3. ZŠ BŘEZÍ


Medailové umístění našich žáků:
1. třída: 2. Tomáš Suchomel, 2. Valerie Masná,
2. třída: 1. Tomáš Husařík, 1. Eliška Zapletalová, 2. Anna Lisoňová
3. třída: 1. Maxim Létal, 2. Lukáš Drobilič, 1. Sabina Moore, 2. Anna Pittnerová, 3. Šárka Bartošová
4. třída: 1. Barbora Šťastná, 2. Tereza Husaříková, 3. Michaela Šebestová

Závěrem bych rád poděkoval žákům 9. ročníku a paní učitelce Pavlíně Dvořáčkové za organizační výpomoc, která nebyla jednoduchá. Do dalšího ročníku pevně věřím, že přilákáme minimálně jednu další školu a tato akce opět získá na popularitě, těším se na další ročník. ATLETĚNÍ ZDAR! 

 
Mgr. Roman Paulík