Olympiáda v jazyce anglickém

Dne

Školní kolo Olympiády se letos konalo 24.1.2018. Ve dvou kategoriích se utkali 2 žáci sedmých ročníků, 4  osmáci a 9 deváťáků. Jako obvykle soutěž začínala poslechovým cvičením, pak žáky čekala konverzace s porotou na volné téma. Ptaly jsme se na nejrůznější věci – volný čas, koníčky, sourozence, plány do budoucna apod. Hodnotily jsme pohotovost, schopnost přiměřeně reagovat na otázky, komunikativnost, originalitu, slovní zásobu, výslovnost atd. A tady jsou konečné výsledky:

1. kategorie (6. a 7.ročník):

1. Petros Barmpakas, 7. A

2. Martin Machálek, 7. A

(v této kategorii se zúčastnili pouze dva žáci, tudíž třetí místo nebylo uděleno)

 

2. kategorie (8. a 9. ročník):

1. Klára Šťastná 9.A

2. David Martinek 9. A

3. Vendula Kašparová 9. A

Další účastníci školního kola (řazeno abecedně):

Anna Marie Bartošová 8.A, Marek Dvořák 8.A, Lukáš Gazdík 9.A, Tereza Haluzová 9.A, Dominik Jícha 9.A, Renata Klimovičová 9.A, Albert Mlynář 8.A, Šimon Pavlis 9.A, Kateřina Šálková 8.A, Ondřej Tichý 9.A.

 

Do okresního kola postoupili Petros Barmpakas a Klára Šťastná.

A jelikož již proběhlo  (letos 14.2. na Gymnáziu Břeclav), můžeme vás rovnou seznámit s výsledky:

Petros Barmpakas se umístil v kategorii 6. a 7.ročník na velice pěkném 3.místě, Klára Šťastná skončila na 8.místě (kategorie 8. a 9.ročník).

         Všem zúčastněným děkujeme za snahu a účast, velké díky Petrosovi a Kláře. A hlavně ať vás angličtina stále baví!

                                      Mgr.R. Kopřivová a Mgr. Y.Rylichová, učitelky AJ