Ředitelské volno

Dne

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno v pondělí 25. 6. 2018 z důvodu účasti pedagogického sboru na oslavách výročí školy v Trnavě.

Školní družina pro všechny žáky 1. - 5. ročníku bude v provozu od 6.30 do 16.00 h. Pro žáky, kteří budou tento den ve školní družině, je oběd zajištěn.

                                                              Mgr. Markéta Nedělová