ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Dne

Vážení rodiče,

slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 z důvodu očekávaného nepříznivého počasí proběhne pro žáky 2. – 9. ročníku od 8:00 – 9:00 ve třídách pod vedením třídních učitelů.

Slavnostní pasování žáků 1. ročníku se uskuteční od 8:00 v tělocvičně ZŠ Valtice. Poté se žáci se svými třídními učitelkami a rodiči přemístí do svých tříd. Žádáme rodiče, aby se svými dětmi vcházeli do tělocvičny vstupem ze dvora.

 

Roušky ani prohlášení o bezinfekčnosti nejsou dle nařízení MŠMT vyžadovány.

Školní jídelna, školní družina a školní klub začínají provoz od 2. 9. 2020

Rodičům i žákům přeji úspěšný a klidný školní rok.

S pozdravem

Markéta Nedělová