OTEVŘENÍ VNITŘNÍCH SPORTOVIŠŤ

Dne

S ÚČINNOSTÍ OD 3. 12. 2020 SE DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY OTEVÍRAJÍ VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST.
 
Maximální počet sportovců, kteří mohou využít tělocvičnu, je stanoven na 10. Při sportování je nutné mít zakrytá ústa rouškou a dodržovat hygienická opatření. Za dodržování pravidel je zodpovědný nájemce tělocvičny.
 
Mgr. Markéta Nedělová
ředitelka školy