DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dne

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22. 2. 2021 
se zakazuje od 1. 3. 2021 všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), které brání šíření kapének, ve škole nebo školském zařízení, kterými jsou:
a/ respirátor, např. FFP2/KN 95 (vždy bez výdechového ventilu)
b/ zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška třívrstvá) normy ČSN EN 14683+AC
 
Nařízení Ministerstva zdravotnictví se vztahuje na:
  • žáky, kteří jsou přítomni ve škole v době vyučování
  • pobyt žáků ve školní družině a školním klubu
  • žáky a zákonné zástupce, kteří jsou přítomni ve škole na konzultaci
  • pedagogické a nepedagogické zaměstnance, kteří jsou přítomni ve škole (pedagogičtí pracovníci mohou při výuce použít ochranný štít)
  • strávníky, kteří odebírají jídlo ze školní jídelny do jídlonosičů
  • návštěvy
 
Děkuji za pochopení 
Markéta Nedělová, ředitelka školy