Informace k volbám do školské rady

Dne

Vážení rodiče,

v tomto školním roce skončilo funkční období školské rady ZŠ Valtice pro 3 členy, kteří zastupují zákonné zástupce žáků. Volby do školské rady se nemohly uskutečnit v řádném termínu,
tj. v listopadu 2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu.

Dne 26. 4. 2021 jsem vyhlásila volby do školské rady na funkční období 2020 – 2023, které proběhnou ve dnech 17. 5. a 19. 5. 2021 od 15.00 – 17.00 hodin v prostorách budovy školy.

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o Vaši kandidaturu. Vyplňte prosím požadované údaje na formuláři, který obdržíte prostřednictvím Bakaláře, a zašlete zpět do 3. 5. 2021.

 

Mgr. Markéta Nedělová

ředitelka školy