Výsledky opakovaných voleb do školské rady

Dne

V úterý 1. 6. 2021 proběhly opakované volby do školské rady z řad zákonných zástupců. 

Zvolenými členy školské rady z řad zákonných zástupců se stali:

Mgr. Lenka Balgová

Ing. Jiří Neumann

Jiřina Hoštická

 

Kompletní výsledky opakované volby:

1)  Mgr. Lenka Balgová - 40 hlasů
2) Jindřiška Breburdová - 12 hlasů
3) Monika Hiclová - 13 hlasů 
4) Mgr. Marie Horáková - 11 hlasů
5) Jiřina Hoštická - 19 hlasů
6) Petra Hoštická - 17 hlasů
7) Vendula Janásová - 10 hlasů
8) Ing. Adam Kurdík - 9 hlasů
9) Ing. Bc. Jarmila Mikulesová - 17 hlasů
10)  Ing. Jiří Neumann - 24 hlasů
 

za přípravný výbor

Mgr. Stanislav Hošek