Zahájení školního roku

Dne

Vážení rodiče a přátelé školy, 

dovolte, abych Vás pozval na slavnostní zahájení školního roku.

Všichni se sejdeme se v 8:00 před školou na parkovišti. Pokud by pršelo, setkání bychom nechali na jindy a všechny děti bychom s panem zástupcem přišli pozdravit do tříd. 

Těším se na spolupráci s Vámi i dětmi a věřím, že nás čeká krásný školní rok plný pohody a radosti! 

 

S pozdravem

Mgr. Josef Vališ

Ředitel ZŠ Valtice