Projektový den "Sametová revoluce"

Dne

Dne 16. listopadu, den před státním svátkem, se na naší škole uskutečnil projekt s názvem "Sametová revoluce".

Cílem projektu bylo netradiční formou přiblížit dětem události 17. listopadu. Žáci na prvním stupni byli motivováni pohádkou. Na druhém stupni žáci pracovali na složitějších úkolech. K vyřešení jim pomáhali spolužáci z 9. tříd. Žáci plnili úkoly s nadšením a projekt je bavil. Jedním z úkolů byla výroba transparentů s hesly Sametové revoluce, které si vzali na závěrečné setkání do tělocvičny. Během setkání jsme společně zacinkali klíči a poslechli státní hymnu.

Realizační tým: T. Kopřiva, J. Fajgara   Koordinátor: J. Hübnerová