MODRÁSEK OSLAVIL 22 LET

Dne

To to letí! V pátek dne 20. 5. 2022 VALTICKÝ MODRÁSEK oslavil velkým koncertem v prostorách zámecké jízdárny své 22 leté působení. Za tuto dobu se v pěveckém sboru vystřídalo velké množství zpěváků a byla natočena 4 CD. Před koncertem na děti i na paní učitelku působila ohromná tréma, protože tento koncert byl živě zdokumentován a natočen na první DVD Modrásku. Nebylo by to však možné bez podpory sponzorských darů od rodičů i veřejnosti. Touto cestou bychom chtěli všem sponzorům poděkovat.

Jsou to: Fagor Gastro cz s.r.o., Rallye Bar Bubeníkovi, Penzion Valtice, Milan a Jiřina Hoštická, RODINY: Masná, Hiclova, Trojanova, Hájkova, Caulfield, Špačkova, Mikulesova, Kovářova, Kiclova, Fabičovicova, Luskačova, Piharova, Pavlíkova, Privitzerova, Wimmerova, Sítkova, Zdeňkova, Mauksova, Bezděkova, Moore, Holá, Peci, Navrátilova, Javůrkova, Masek, Jamborova, Kopečkova, Kalluppova, Maroušova, Dubova, Hortova, Bukovcova, Zapletalova, Chládkova, Komoňova, Pulkrábkova

Celý koncert provázela příjemná atmosféra, i přes nervozitu si to nakonec všechny děti užily. Závěrem patří velký dík panu Ing. Luďku Kabelkovi, který koncert ozvučil, panu Danielovi Winklerovi za natočení i zpracování DVD, panu kastelánovi PhDr. Richardu Svobodovi, který dětem pravidelně umožňuje pořádat koncerty v krásných prostorách zámku a Lence Beránkové, která se vždy s ochotou postará o perfektní organizaci. V neposlední řadě patří velký dík paní učitelce Martině Zdeňkové Málkové, která koncert s dětmi nacvičila i řídila a slečně Caroline Asuquo za úžasný klavírní doprovod. Do budoucna přejeme Modrásku hodně nadšených zpěváků.

                                                                                                     Mgr. Jarmila Mauksová