Zahájení školního roku 2022/2023

Dne

Slavnostní zahájení školního roku proběhne pro všechny žáky 1. 9. 2022 v 8:00 na školním dvoře. 

Během zahájení budou žáci 1. ročníku pasování na školáky.

Po zahájení se žáci rozejdou do svých tříd. Předpokládané ukončení prvního školního dne je mezi 9:00 a 10:00.