Informace k volbám do školské rady

Dne

Vážení rodiče,

k 1. 9. 2018 skončilo funkční období školské rady ZŠ Valtice pro 1 člena, který zastupuje zákonné zástupce žáků. Dne 14. 9. 2018 vyhlašuji volby do školské rady (doplňkové volby) na funkční období 2018 – 2020, které proběhnou v pondělí 1. října 2018 od 8.00 – 17.00 hodin v prostorách školy u vchodu z náměstí.

Hlasovací lístky obdržíte v den konání voleb, jména kandidátů jsou uvedena na webových stránkách školy. Na hlasovacím lístku zaškrtnete pouze 1 kandidáta. Při zaškrtnutí více kandidátů bude hlasovací lístek neplatný.

Seznam kandidátů

Děkuji Vám za účast ve volbách do školské rady.

                                                                                    Mgr. Markéta Nedělová, ředitelka školy

Ovoce a mléko do škol

Dne

Od letošního školního roku došlo ke změně dodavatele ovoce a mléka do naší školy. Vaše děti (1. i 2. stupeň) dostávají čerstvé ovoce nebo zeleninu 2x měsíčně balenou v plastových krabičkách.