Ovoce a mléko do škol

Dne

Od letošního školního roku došlo ke změně dodavatele ovoce a mléka do naší školy. Vaše děti (1. i 2. stupeň) dostávají čerstvé ovoce nebo zeleninu 2x měsíčně balenou v plastových krabičkách.

Obědy dětem

Dne

Vážení rodiče,

prostřednictvím žákovských knížek jste od nás dostali informaci o projektu Obědy dětem, který zajišťuje nezisková organizace  Drab Foundation. Cílem projektu je zajistit teplé jídlo žákům s tíživou finanční situací.

Škola má za úkol vytipovat vhodné žáky a vyplněnou žádost podat nejpozději do 14. 9. 2018.

Finanční prostředky by škola získala na období od 1. 10. 2018 – 31. 12. 2018.

Pokud máte o nabídku zájem, vyplňte údaje, které jste obdrželi prostřednictvím žákovských knížek a odevzdejte třídnímu učiteli do 10. 9. 2018.

Děkujeme za pochopení.

                                                                  Mgr. Markéta Nedělová

Jídelna a družina

Dne

1. školní den 3. 9. 2018 nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

Provoz bude zahájen od úterý 4. 9. 2018.

Začátek školního roku 2018-2019

Dne

Zahájení školního roku 2018/2019 se uskuteční

3. 9. 2018 v 8:00 na školním dvoře,

v případě nepříznivého počasí v tělocvičně ZŠ. V rámci společného setkání žáků a učitelů proběhne slavnostní přivítaní prvňáčků a nově přicházejících žáků a pedagogů školy.

Rodiče i veřejnost jsou srdečně zváni.