Uzavření školní družiny

Dne

Z důvodu nedostatečného zájmu nebude o pololetních prázdninách (pátek 4. 2. 2022) školní družina v provozu.

Zvýšení cen stravného

Dne

Z důvodů zvýšení cen potravin a energií dochází s účinností od 1. 2. 2022 ke zvýšení cen stravného ve školní jídelně.

 

Strávníci 3 – 6 let

Přesnídávka                 Kč 10,--

Oběd                             Kč 24,--

Svačina                        Kč 10,--

Celkem                         Kč 44,--

Strávníci 7 – 10 let

Přesnídávka                 Kč 10,--

Oběd                             Kč 28,--

Svačina                        Kč 10,--

Celkem                         Kč 48,--

Strávníci 11 – 14 let

Oběd                             Kč 30,--

Strávníci 15 – a více let

oběd                             Kč 31,--

Důchodci ZŠ              Kč 38,--

Zaměstnanci ZŠ        Kč 32,--

Zaměstnanci MŠ       Kč 72,--

Cizí strávník              Kč 82,--