Basket

Dne

Basket, co měl říz!  (VZ)

V měsíci únoru každoročně probíhají okresní kola v košíkové. Již dlouhá léta jsem hlavním organizátorem těchto soutěží a mohu tedy srovnávat úroveň družstev. Naše škola organizovala jak soutěž děvčat, tak i chlapců.

1.2.2018 jsme odehráli v naší sportovní hale soutěž děvčat. Jako v minulých letech, i letos byla účast škol minimální. Turnaje se zúčastnila pouze čtyři družstva, z toho Lanžhot a Kobylí jsou pravidelní účastníci soutěží na krajské úrovni. Bez větších herních zkušeností byla družstva z Valtic a Tvrdonic, která hrají basket jen v hodinách Tv. Turnaj měl od samého začátku jasné favority i poražené. Šlo jen o to, jak si družstva rozdělí pořadí. V našem případě jsme se v prvních dvou zápasech soustřeďovali na odstraňování základních herních nedostatků. Zkrátka, za pochodu jsme se snažili postupně odstraňovat  chyby a herně se zlepšovat. Soustředili jsme se na utkání o 3. místo s družstvem Tvrdonic. Zápas měl říz, bojovalo se urputně a s velkým nadšením. Nakonec jsme slavně, ale i zaslouženě zvítězili fotbalovým výsledkem 3 : 2.

Obědy dětem potřetí

Dne

Vážení rodiče,

prostřednictvím žákovských knížek jste od nás dostali informaci o projektu Obědy dětem, který zajišťuje nezisková organizace  Drab Foundation.

Cílem projektu je zajistit teplé jídlo žákům s tíživou finanční situací.

Škola má za úkol vytipovat vhodné žáky a vyplněnou žádost podat nejpozději do 10. 2. 2018.

Finanční prostředky by škola získala na období od 1. 3. 2018 – 30. 6. 2018.

Pokud máte o nabídku zájem, vyplňte údaje, které jste obdrželi prostřednictvím žákovských knížek a odevzdejte třídnímu učiteli do 31. 1. 2018.

Děkujeme za pochopení

                                                                  Mgr. Markéta Nedělová

Olympiáda v jazyce anglickém

Dne

Školní kolo Olympiády se letos konalo 24.1.2018. Ve dvou kategoriích se utkali 2 žáci sedmých ročníků, 4  osmáci a 9 deváťáků. Jako obvykle soutěž začínala poslechovým cvičením, pak žáky čekala konverzace s porotou na volné téma. Ptaly jsme se na nejrůznější věci – volný čas, koníčky, sourozence, plány do budoucna apod. Hodnotily jsme pohotovost, schopnost přiměřeně reagovat na otázky, komunikativnost, originalitu, slovní zásobu, výslovnost atd. A tady jsou konečné výsledky:

Česko vesluje

Dne

Žáci Základní školy Valtice se v prosinci zúčastnili druhého kola projektu Česko vesluje, jehož cílem je zapojit širokou veřejnost do sportovní aktivity. Soutěží se v jízdě na veslařském trenažeru a úkolem každého družstva či jednotlivců je dosáhnout co nejlepších výkonů. Velkou oporou při realizaci projektu je nám trenér veslování pan Josef Akai. Na každé kolo přivezl do tělocvičny Základní školy Valtice tři trenažery a odborně nás vedl při každém závodu.

Do druhého kola se zapojili žáci 7. až 9. třídy. Dle svého výběru utvořili čtyřčlenné týmy a pojmenovali je: Ctyzi jezabnici, Black and white, Lochnesky, Holky sedmačky, Czech boys, Ošulíšci, Neonky a Flying bacca. Ti nejvíce zdatní, kteří měli po náročném výkonu ještě dost sil, vytvořili dvě smíšená družstva- osmy s názvy Traktoristi a Neon bacca. Úkolem žáků v druhém kole bylo po dobu čtyř minut ujet co nejvíce metrů, jednotlivec z každého družstva vesloval po dobu jedné minuty.

Nejlepší týmy z druhého kola jsou:

Ctyzi jezabnici (1231 m), Ošulíšci (1031 m), Czech boys (983 m) a Black and white (948 m). Tým Ctyzi jezabnici svým vynikajícím výkonem neobsadili jen první příčku v naší škole, nýbrž v celé ČR.

Osmy překvapily také svými výbornými výkony, Traktoristi ujeli 2290 m, čímž patří ke špičce v rámci republiky.

Třetí kolo proběhlo 19. 1. 2018, tentokrát bylo úkolem ujet 1400 metrů v rámci čtyřčlenného týmu, tj. jednotlivec 350 metrů. Nejlepší výkon opět podalo družstvo Ctyzi jezabnici s výsledkem 4:33,1 minut. Tímto výkonem prokázali, že jsou lepší než studenti středních škol. Další pořadí bylo stejné jako v druhém kole. Tohoto kola se zúčastnili i jednotlivci- pouze dívky, s tím že každá musela ujet 350 metrů.  Nejlepší výkon podala Anna Bartošová, Lenka Cigánková, Simona Blažková a Renata Klimovičová.

Sportovci se při výkonech vzájemně povzbuzují, chtějí dosáhnout co nejlepšího výsledku a celou akci provází silná sportovní atmosféra.

Jsme rádi, že se do této nové sportovní aktivity můžeme zapojit a ladíme formu do čtvrtého závěrečného kola. Moc si přejeme jet do Račic na vrcholné setkání nejlepších týmů základních a středních škol.

                                                                                                                             Renata Klimovičová a Dominik Jícha, žáci 9. ročníku