Hrdá škola

Dne

Naše škola se přihlásila do projektu Hrdá škola. Cílem tohoto projektu je oživit školní rok netradičními akcemi a aktivitami, díky kterým můžeme opustit školní stereotyp.

„Jsem velmi rád, že jsme se do tohoto projektu přihlásili, protože chci, aby měli žáci na co vzpomínat a těšili se do školy, která není jenom o učení. V rámci tohoto projektu se na naší škole uskutečnily akce jako je Suit-up day, kdy se z našich žáků stali gentlemani a dámy. Mezi další akce projektu Hrdá škola patří také nedávný Den šílených účesů. Další akce, které nás čekají, jsou např. Vánoční dobrý skutek, Teplákový den, Eko týden a mnoho dalších.

Děkuji vedení školy, které nás do tohoto projektu přihlásilo, za svolení stát se hlavním organizátorem akcí na naší škole. Dále děkuji paní Hübnerové za pomoc s organizací a všem žákům naší školy a jejich rodičům, že se těchto akcí nebojí zúčastnit a vždy vymyslí něco originálního.

                          Za ZŠ Kopřiva T. žák 9. ročníku

Projektový den "Sametová revoluce"

Dne

Dne 16. listopadu, den před státním svátkem, se na naší škole uskutečnil projekt s názvem "Sametová revoluce".

Cílem projektu bylo netradiční formou přiblížit dětem události 17. listopadu. Žáci na prvním stupni byli motivováni pohádkou. Na druhém stupni žáci pracovali na složitějších úkolech. K vyřešení jim pomáhali spolužáci z 9. tříd. Žáci plnili úkoly s nadšením a projekt je bavil. Jedním z úkolů byla výroba transparentů s hesly Sametové revoluce, které si vzali na závěrečné setkání do tělocvičny. Během setkání jsme společně zacinkali klíči a poslechli státní hymnu.

Realizační tým: T. Kopřiva, J. Fajgara   Koordinátor: J. Hübnerová

 

 

Zaměstnanci školy na výletě

Dne

Během svátečního dne ????????  si zaměstnanci školy vyrazili společně na výlet.

 Vila Tugendhat