Poznáváme se

Dne

Ve středu 25. 10. 2017 proběhlo vyučování na naší škole netradičním způsobem. Uskutečnil se projektový den „Poznáváme se“. Každá třída měla svůj program ušitý na míru. Formou her a společných úkolů děti vzájemně posilovaly pozitivní vztahy ve třídě a zároveň se učily respektovat osobu druhého. Měly čas si vyříkat neshody a utvrdit přátelství.

Volby do školské rady

Dne

 

Vážení rodiče,

v současné době končí funkční období školské rady ZŠ Valtice pro 3 členy, kteří zastupují zákonné zástupce žáků. Dne 23. 10. 2017 jsem vyhlásila volby do školské rady na funkční období 2017 – 2020, které proběhnou během třídních schůzek v pondělí 13. listopadu 2017 od 16.00 – 18.00 hodin v prostorách budovy školy.

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o Vaši kandidaturu. Vyplňte prosím požadované údaje na formuláři, který obdržíte od Vašich dětí. Prostřednictví svých dětí jej předejte třídnímu učiteli do pátku 10. listopadu 2017. Hlasovací lístky s navrženými kandidáty dostanete na třídní schůzce.                                         

Mgr. Markéta Nedělová
ředitelka školy

 

Podzimní radovánky 18. 10. 2017

Dne

Velkou prostornou chodbu u ŠD 4 a jazykové učebny využíváme rádi a často. 18. října jsme se zde sešli s dětmi ze všech oddělení školní družiny ke společnému tvoření na „Podzimních radovánkách“.

Drakiáda 13. 10. 2017

Dne

Letošní 13. říjen LP 2017 byl pěkný páteční den, a tak jsme si ho užili se všemi dětmi ze školní družiny v zámeckém parku na tradiční Drakiádě. Oproti jiným letům jsme začali už před 14 hodinou.