Třeťáky učení baví

Dne

S dětmi jsme se v hodině českého jazyka – čtení snažili vytvořit kalendářovou hru na téma můj týden. Jelikož se jejich odpovědi měly rýmovat s otázkami, tak si žáčci vlastně zahráli i na básníky.

Posuďte sami, jak se jim to povedlo.

Deskovaná

Dne

1. ročník mezitřídního turnaje v DESKOVANÉ vyhrály Veverky

V průběhu února a března jsme na naší škole uspořádali turnaj 4 - 6. tříd ve hře DESKOVANÁ. Každá z pěti tříd (4. A, 4. B, 5. A, 6. A, 6. B) měla za úkol si sestavit dvě družstva o 6 hráčích (minimálně 2 dívky v družstvu).

Přijetí u pana starosty

Dne

U příležitosti Dne učitelů, který se slaví 28. března na počest narození Jana Amose Komenského, každoročně přijímá na radnici starosta města Valtice Ing. Pavel Trojan učitelky a učitele MŠ a ZŠ Valtice. Letos se pedagogové mateřské i základní školy sešli v obřadní síni městského úřadu ve středu 27. 3. 2019.

Skok vysoký 1. a 2. stupeň

Dne

Na školním kole ve skoku vysokém 1. stupně se zaskvěli především chlapci

Dne 25. března se na naší škole více jak 3 vyučovací hodiny skákalo přes laťku. Pořádali jsme totiž školní kolo ve skoku vysokém. A bylo se na co dívat.