Letové ukázky dravých ptáků

Dne

Dne 8. září se děti naší školy zúčastnily výukového programu s letovými ukázkami dravých ptáků společnosti  ZAYFERUS v areálu hřiště vinařské školy. Děti se seznámily s bionomií více než dvaceti dravců a sov. 

Dýňobraní ve školní družině 2017

Dne

Každoročně zahajujeme akce školní družiny Dýňobraním. I letos jsme se sešli v hojném počtu  13. září 2017 na školním dvoře, vybaveni nástroji k dlabání, vyřezávání a přírodninami k dozdobení dýní. Letošní suché léto dýním moc nepřálo, bylo jich méně, tak děti tvořily většinou ve dvojicích. 

Ředitelské volno

Dne

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno na 29. 9. 2017. V případě zájmu rodičů o školní družinu, bude tento den zajištěn provoz  od 6.30 – 15.30 h.

Děkuji za pochopení .                                                   

                                                  Mgr. Markéta Nedělová
ředitelka školy

První školní den

Dne

Letos první školní den připadl až na pondělí 4.9. Slavnostní zahájení proběhlo na školním dvoře. Nejprve promluvila paní ředitelka Markéta Nedělová a popřála všem hodně úspěchů v následujícím školním roce. Byli přivítáni noví žáci, kteří k nám přišli převážně ze sousedního Hlohovce, a to do 6.ročníku. Poté přišla řada na budoucí prvňáčky – s těmi se přišla rozloučit ředitelka z mateřské školy, paní Irena Maroušová. Následně si naše nejmladší žáčky rozebrali letošní deváťáci a zavedli je do jejich krásně vyzdobených a nachystaných tříd. Na závěr promluvil pan starosta Pavel Trojan a rovněž popřál žákům, ať se jim letos ve škole daří. Pak se již všichni žáci odebrali se svými třídními učiteli do tříd, kde pro všechny oficiálně začal nový školní rok.

Moderní výuka

Dne

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003374 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní speciální pedagog) a osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemová výuka na ZŠ).

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.