Volby do školské rady

Dne

Dne 1. 10. 2018 proběhly doplňkové volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků. 

V pondělí 8. 10. 2018 se konaly opakované volby do školské rady z řad zákonných zástupců.

Výsledky voleb zde.

 

Příspěvky na obědy

Dne

Příspěvky na obědy dětem v zimním období od 1. 10. – 31. 12. 2018 nebudou poskytovány

Vážení rodiče,

na základě dopisu zaslaného výkonným ředitelem nadačního fondu Drab foundation nemůže být vyhověno Vaší žádosti o poskytnutí finanční dotace na úhradu obědů pro Vaše dítě. Děkuji Vám za pochopení a věřím, že budeme v dalším období opět zařazeni mezi školy, kterým finanční prostředky budou poskytnuty.

                                                                                                    Mgr. Markéta Nedělová

Opakované volby do školské rady

Dne

Vážení rodiče, z důvodu nízké účasti oprávněných voličů do školské rady z řad zákonných zástupců, které se konaly v pondělí 1. 10. 2018, vyhlašuji

opakované volby do školské rady.

Uskuteční se 8. 10. 2018 od 8.00 – 17.00 v prostorách hlavního vchodu do školy. Volby jsou platné v případě, že se zúčastní nejméně 1/3 zákonných zástupců, tj. 94 rodičů. Pokud budou volby 8. 10. 2018 opět neplatné, o zástupci z řad zákonných zástupců podle volebního řádu rozhoduje z navržených kandidátů ředitelka školy. Děkuji za účast ve volbách.

                                                                                             Mgr. Markéta Nedělová, ředitelka školy