Drakiáda 13. 10. 2017

Dne

Letošní 13. říjen LP 2017 byl pěkný páteční den, a tak jsme si ho užili se všemi dětmi ze školní družiny v zámeckém parku na tradiční Drakiádě. Oproti jiným letům jsme začali už před 14 hodinou. 

Běh Emila Zátopka II.

Dne

ZŠ Valtice jako jedna z mála škol každoročně a dlouhodobě organizuje štafetový běh nazvaný po nejlepším běžci československé historie. V počátku tohoto školního roku jsme několikrát museli posouvat termín konání vlivem nepřízně počasí.  Prvý pátek v říjnu jsme odběhli štafetu 1. stupně. 

O Mojmírův poklad

Dne

Získáme Poklad i v letošním ročníku?

Poklad – co se vám vybaví? Peníze, šperky, zlato? A co takhle dovednosti, znalosti, úspěšný tým?

Osmáci valtické základky se 4.října 2017 už potřetí zúčastnili týmové soutěže O Mojmírův poklad, kterou organizuje Slovanské hradiště v Mikulčicích. V této soutěži musí účastníci prokázat nejen znalosti o Velké Moravě, ale také rychlost v rozhodování, orientaci v terénu, čtenářskou gramotnost a týmovou spolupráci.

Žáci ZŠ ve VIDA CENTRU

Dne

Dne 3. října navštívili žáci 8. a 9. ročníku valtické základní školy zábavní vědecký park VIDA centrum v Brně. Ve stálé expozici jsou modely, stroje a animace různých jevů, z jejichž fungování je možné zábavnou formou pochopit různé fyzikální, chemické a biologické procesy. Příklady názvů některých exponátů: Bermudský trojúhelník, Coriolisova fontána, Přílivová elektrárna, Hydraulický zvedák, Vodíková raketa, Parní motor, Rotující lavička, Větrná bouře, Vztlak na křídle, Zorné pole, Hyperbola, Voltmetr a mnohé další. Součástí exkurze byl i program Barevná chemie, v jehož rámci prováděli žáci chemické reakce založené na změně barevnosti pomocí indikátorů. Kromě stálé expozice bylo možno navštívit science show, jejímž tématem byla problematika tíhové síly, těžiště těles apod. Velikou předností expozice je fakt, že u všech exponátů si mohou žáci zkoušet jejich fungování, že jde o aktivní formu vzdělávání se. Všem zúčastněným se návštěva VIDA centra líbila. Velké díky patří městu Valtice za uhrazení dopravy.

Mgr. Zbyněk Pevný

Okresní přebory v přespolním běhu

Dne

3. října 2017 proběhl první okresní přebor v novém školním roce. Šlo tradičně o přespolní běh. Závodu vůbec nepřálo počasí, ba ani moudré rozhodování učitelů tělesné výchovy zúčastněných škol. Časně ráno silně pršelo, proto jsem telefonoval, zda se závody v dešti na blátivém lesním terénu vlastně uskuteční.