Okresní přebor v přespolním běhu

Dne

V pátek 21. září 2018 se konal první okresní přebor žactva v novém školním roce 2018 – 2019.

Šlo o přespolní běh, který se tradičně uskutečnil v lese u Charvátské Nové Vsi, i když mnohem dříve, než tomu bylo před rokem. Tato skutečnost není právě ideální, jelikož po prázdninách máme málo prostoru potrénovat a ověřit aktuální formu.

ZŠ Valtice navštívil host ze Singapuru

Dne

 V prvním školním týdnu nás navštívil host z praxe, Adam Záhradník, s tématem Moje životní cesta s angličtinou. Ústředními myšlenkami Adamova povídání byly význam angličtiny od základní školy až do dospělosti a aktivní vyhledávání příležitostí, které často vychází ze sítě kontaktů, které si člověk během života vytváří.

Začátek školního roku

Dne

Tak nám opět začal školní rok

Prázdniny uběhly jako voda a „šup“ zpátky do školních lavic za svými kamarády. Škoda, že nám na první den počasí nepřálo, tudíž zahájení nového školního roku neproběhlo na dvoře, ale v tělocvičně, která praskala takříkajíc ve švech. Ale jak se říká, že dobří lidé se vlezou všude, tak zde se to naplnilo doslova. Tak přeplněnou tělocvičnu jsme ještě neměli.

Nejvíce natěšení byli naši prvňáčci, pro které to byl slavnostní den. Všechny přítomné přivítala paní ředitelka Mgr. Markéta Nedělová a také starosta města Valtice Ing. Pavel Trojan. Posléze se všichni žáci se svými třídními učiteli rozešli do svých kmenových tříd. V prvních třídách se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků.