Přijetí u pana starosty - Den učitelů

Dne

U příležitosti Dne učitelů, který se slaví 28. března na počest narození Jana Amose Komenského, každoročně přijímá starosta města Valtice Ing. Pavel Trojan učitelky a učitele MŠ a ZŠ Valtice.

Ne jinak tomu bylo i letos a v úterý 26. března 2013 v 16:00 hod v obřadní síni městského úřadu poděkoval pan starosta pedagogům za jejich práci. Z jeho slov bylo znát, že si naší nelehké profese váží. Vyzdvihl její význam v dnešní době, kdy škola mnohdy nahrazuje výchovu dětí v rodině. Touto cestou bych chtěla za všechny učitele panu starostovi poděkovat za slova uznání i za drobnou pozornost, kterou všem přítomným slavnostně předal. Po přijetí na úřadě následovalo přátelské posezení v restauraci Albero, kam přijali pozvání i někteří bývalí zaměstnanci naší školy.

                                                                                Markéta Nedělová