Obrovský úspěch Mirka Baxy

Dne

Ne vždy se stává, že se zástupce naší školy probojuje až do celostátního kola soutěže. V letošním roce se to podařilo Mirkovi Baxovi  z 9. A v soutěži Mladý Demosthenes, kterou pořádá společnost  FACE OF NEW EUROPE, s. r. o.

Letošního ročníku se zúčastnilo více jak 78 000 dětí a mládeže z celkem 77 regionů ČR. Celostátní kolo soutěže, které moderoval Alexandr Hemala, proběhlo 16. 5. 2013 v Praze v Emauzském klášteře za přítomnosti zástupců ministerstva školství a dalších partnerů. Soutěžilo 54 vítězů krajských kol ve čtyřech věkových kategoriích. Soutěžící museli prokázat nejen řečnické dovednosti, originalitu, ale i pohotovost, zvládnutí trémy.

I když se Mirek neumístil mezi prvními třemi, podal velmi dobrý výkon, a jak sám prohlásil, byla to pro něj opravdu velmi cenná zkušenost, neboť musel vystupovat před velkým množství osobně neznámých, ale mediálně velmi známých lidí. Slyšel projevy svých vrstevníků, ale i těch starších, slyšel výkony na výborné úrovni, velmi zajímavé a originálně pojaté náměty.

Chtěla bych Mirkovi, který se přípravě svého vystoupení opravdu pečlivě věnoval, poděkovat za vynikající výkon, za to, že naši školu, ale i město Valtice tak úspěšně reprezentoval na celostátní úrovni.

                                                                                                                                         Mgr. Hana Pchálková