Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky ZŠ Valtice

Dne

Ve čtvrtek 26. 6. 2013 v 16:00 hod. se konalo v obřadní síni Městského úřadu Valtice již tradiční rozloučení starosty města se žáky, kteří letošním školním rokem ukončili povinnou školní docházku na základní škole.

Úvodní slovo pronesl pan Jiří Špaček, poté následoval proslov pana starosty. S vycházejícími žáky se rozloučila paní učitelka třídní Mgr. Soňa Vašíčková a ředitelka školy Mgr. Markéta Nedělová. Ve svých proslovech poděkovali žákům za práci a reprezentaci školy, popřáli hodně úspěchů v jejich novém působišti a zavzpomínali na léta, která prožili na základní škole.

Vycházející žáci si připravili působivý a pěkný proslov, ve kterém neopomněli poděkovat svým učitelům za léta práce, kterou jim věnovali. Zmínili, že díky svým pedagogům se naučili pracovat v kolektivu, psát, počítat, poslouchat nejen své rodiče a mnoho cenného pro život.

Při loučení mnohým ukápla i slzička, protože si uvědomili, že jsou to poslední chvíle strávené se svými spolužáky a učiteli. Devět let školní docházky jim už nikdo nevrátí a zůstanou jim jen krásné vzpomínky. Všichni, kteří jsme se slavnostního rozloučení zúčastnili, jsme jim popřáli na jejich další cestě životem jen to nejlepší. Opravdové přátele a hlavně takové lidi, kteří je budou orientovat správným směrem.

Za žáky a učitele Markéta Nedělová