Hurá prázdniny!!!

Dne

Poslední den školního roku bývá nejen ve znamení slavnostní atmosféry, ale také prázdninové nálady a pocitu, že žákům skončily povinnosti a zaměstnancům školy začíná zasloužená dovolená po náročné práci.

28. 6. 2013 v 8:00 hod. se na nádvoří školy shromáždili žáci a učitelé základní školy na slavnostním ukončení školního roku. Pozvání přijal také starosta města pan Ing. Pavel Trojan, který na závěr setkání poděkoval žákům i učitelům za jejich celoroční práci a popřál jim krásné prázdniny. Je potěšující, že se této slavnostní chvíle zúčastnili i někteří rodiče našich žáků.

Ředitelka školy Markéta Nedělová ve svém proslovu zhodnotila prospěch a chování žáků, poděkovala jim za reprezentaci školy, kdy jsme díky některým vynikajícím výsledkům získali jako škola velmi dobré jméno. Neopomněla poděkovat také učitelům za přípravu žáků a snahu dovést je k co nejlepším výkonům. Slova poděkování zazněla vůči všem zaměstnancům školy, kteří jsou její nezbytnou součástí.

V rámci  2. pololetí bylo uděleno 102 pochval třídního učitele, 14 pochval ředitelky školy, 10 důtek třídního učitele a 3 důtky ředitelky školy. S rozhodnutí pedagogické rady byly žákům, kteří si neplnili řádně své školní povinnosti, hrubě porušovali školní řád, schváleny 4 dvojky a 6 trojek z chování, což určitě není potěšující. Doufám, že těch, kterých se to týká, se ponaučili z vlastních chyb a své chování zlepší.

Na konci setkání ředitelka školy vyhlásila akademika školy, kterým se stal Miroslav Baxa a Martin Lubal. Osobností školy byli jmenováni Jitka Krůzová a Vojtěch Blažek. Sportovcem školy se stal Jiří Horáček. Dále vyzvedla žáky, kterým udělila pochvalu ředitelky školy za vzorný prospěch, chování a reprezentaci. Všem oceněným předala poukázku na knižní odměnu a drobný dárek.

Na závěr se rozloučila s 36 vycházejícími žáky, kteří opouštějí naši školu buď jako deváťáci či osmáci, nebo ti, kteří odchází studovat na víceletá gymnázia nebo ZŠ Slovácká. Popřála jim hodně úspěchů a všem přítomným pohodové prázdniny a dny volna naplněné sluníčkem, zábavou a spoustou zážitků. Poté se děti rozešly do tříd, aby od svých třídních učitelů obdržely vysvědčení. Do školy přijdou nejdříve za dva měsíce, což jim my dospělí můžeme jen závidět, ale zároveň i přát.

 

Markéta Nedělová, ředitelka školy