Přehlídka cizích jazyků

Dne

Čtvrtek 25. dubna patřil u nás ve škole cizím jazykům. Ve školní tělocvičně se sešli nejdříve žáci prvního stupně a poté žáci druhého stupně, aby předvedli a zhlédli práci třinácti jazykových skupin s třiceti sedmi vystoupeními v jazyce anglickém, německém a ruském.

Již popáté jsme si my, učitelky, ověřily, že projev prvostupňáků nás může překvapit. Při nácviku to hýří ve třídách nápady choreografickými, bojem o role či repliky a nakažlivým nadšením. Při samotném vystoupení pak dav diváků udělá s malými účinkujícími své. Někteří se zaleknou, jiní si to užijí. Druhostupňáci jsou na tom sice podobně, ale už umí lépe zvládat své emoce, a tak svými uměleckými výkony spolužáky i učitele pobaví.

Po celou dobu panovala v tělocvičně dobrá nálada. Smyslem této akce není jen uplatnit své znalosti, pobavit ostatní, ale také poznat své spolužáky z jiné stránky. Ze školních kuloárů mám potvrzené rčení, že opravdu „příklady táhnou.“


Za učitele cizích jazyků Mgr. Yveta Rylichová