Archiv

Projektový den „Poznáváme se“

Dne

Ve středu 24. října 2012 proběhlo vyučování na naší škole zcela jinak.Uskutečnil se projektový den „Poznáváme se“. Každá třída měla svůj program ušitý na míru.

Formou her a společných úkolů děti vzájemně posilovaly pozitivní vztahy ve třídě a zároveň se učily respektovat osobu druhého. Diskutovalo se o projevech šikany  a způsobu obrany. Postřehy v některých třídách byly velmi zajímavé a vyžadují další řešení nebo alespoň kontrolu. Školu pokryly symboly, které ukazují místa, kde se žáci cítí dobře a kde ne. Projektový den „Poznáváme se“ se na valtické škole stává již tradicí. Dobrou tradicí.

                                                                                  Mgr. Soňa Vašíčková, školní metodik prevence