Archiv

ZzBZ

Dne

Také v tomto roce uspořádala Československá obec legionářská v prostorách „Celňáku“ Zborovský závod branné zdatnosti. 10 družstev soutěžilo ve dvou kategoriích, žáci 4. a 5. tříd v kategorii mladších žáků, 6. – 9. třídy v kategorii starších žáků. Každé družstvo mělo 4 členy, 2 chlapce a 2 děvčata.

Na trati museli závodníci plnit řadu úkolů – střelbu ze vzduchovky, překonávání tří druhů překážek a hod na cíl. Vše probíhalo na trati asi 2 km dlouhé.

Naši žáci si vedli při závodech až překvapivě dobře. Nejvíce nás potěšilo 1. místo žákyně 7.A, Dominiky Kopřivové, která zvítězila v kategorii jednotlivců – starší dívky. 1. místo jsme získali také v kategorii družstev mladších žáků. Družstvo ve složení Buchetka, Kukliš, Polášková a Gešková nás mile překvapilo.

V kategorii starších žáků obsadili žáci Wald M., Tomek, Kopřivová a Bukovcová pěkné 3. místo. Na 3. místo dosáhl také v kategorii jednotlivců (starší žáci) žák 9. třídy David Rajčányi.

K dobrým výkonům našich žáků jistě přispěla i střelecká příprava, kterou jsme absolvovali ve škole dva dny před samotným závodem.

Všichni naši reprezentanti si zaslouží velkou pochvalu. Jejich vystupování bylo vzorné, v soutěži bylo znát, že každý plní své úkoly s maximálním nasazením.

Odměnou pak byla pěkná umístění, hodnotné ceny, pochvala od pana starosty p. Ing. Pavla Trojana, který závody slavnostně zahajoval i ukončil, a ¼ kuřete, kterou obdržel každý účastník závodu.

                                                                                                         Mgr. Michal Hyčka, učitel TV