Archiv

Budoucí prvňáčci v indiánské škole

Dne

Základní škola Valtice každoročně pořádá pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče tradiční akci Písmenkov. Jejím cílem je usnadnit dětem přechod na základní školu, seznámit je s prostředím školy, s jejich třídní učitelkou a poznat své spolužáky dříve, než zasednou do školních lavic.

Pro rodiče je připravena beseda s výchovnou poradkyní, třídní učitelkou a ředitelkou školy, kde společně diskutují o problémech spojených s nástupem jejich dítěte do školy.

Letošní Písmenkov paní učitelky nachystaly v duchu indiánské školy, a tak děti v pátek odpoledne31. 8. 2012 přivítala u indiánského týpí Velká náčelnice. Její pomocnice Dlouhý vlas, Jasné slunce, Oranžové slunce a Šamanka připravily zajímavý program, ve kterém děti buď samy, nebo s pomocí svých rodičů plnily úkoly, vyráběly indiánské čelenky, zdobily papírového koně a hrály si. Za odměnu hledaly poklad a byly slavnostně Velkou náčelnicí pasovány na budoucí prvňáčky. Po náročném, ale pěkném odpoledni si u indiánského ohně opekly špekáčky. Písmenkova se zúčastnilo šestnáct dětí a důkazem toho jsou otisky jejich rukou a vlastní fotografie na nástěnce školy.

I když počasí nebylo ideální a sem tam nás zvlažil déšť, dětem i jejich rodičům se akce líbila. Chtěla bych poděkovat za precizní přípravu i hladký průběh indiánské školy organizátorkám paní učitelce Bc. K. Urbánkové, Mgr. M. Málkové, Mgr. J. Mauksové a Mgr. P. Dvořáčkové.

Těšíme se na děti v Písmenkově 2013.

                                                                                                        Markéta Nedělová, ředitelka školy