Archiv

Školní ples nepřerušil svoji tradici

Dne

Letos již po třinácté patřilo datum 18. ledna 2013 milovníkům plesového veselí, když se v prostorách zámeckého hotelu Hubertus konal tradiční školní ples.

Letošní účast byla hojná, za což vděčíme především rodičům a přátelům školy. Večer plný pohody, očekávání a tance svědčil o tom, že ti, kteří i letos podpořili svojí účastí na plese činnost KRAPu, neodcházeli zklamáni.

Ples byl slavnostně zahájen působivým tanečním vystoupením s názvem Taneční mix, ve kterém zatančili členové Tanečního kroužku při ZŠ Valtice, jehož dlouholetou vedoucí je paní Lada Kománková. V průběhu večera se nám představila také další taneční skupina BALANC Velké Bílovice pod vedením paní Lenky Růžičkové. Oproti předcházejícím létům pořadatelé zařadili do plesového programu méně vystoupení a ponechali tak větší prostor zábavě a tanci. Vystupujícím se jejich vystoupení velmi vydařila a všichni jsme byli překvapeni, co dokáží pod vedením svých uměleckých vedoucích. Touto cestou jim ještě jednou děkujeme a do další činnosti přejeme hodně úspěchů a trpělivosti.

K příjemné atmosféře, veselí, k poslechu a tanci přispěla také skupina R-BOOM, která nás provázela průběhem celého plesu až do ranních hodin. Na své si určitě přišli všichni návštěvníci, kteří se těší na každoroční tombolu. Velké díky proto patří všem sponzorům, kteří byli tak štědří a věnovali nám spoustu krásných cen do letošní tomboly, v níž byl nejhodnotnější dar v hodnotě krásných pěti tisíc korun. Další poděkování si také zaslouží všichni členové KRAPu, kteří věnovali přípravě, organizaci a samotné realizaci plesu hodně úsilí, a to zejména M. Bezděkové, M. Dovrtělové, S. Zelinkové, P. Piharové, E. Pavlisové, R. Syrovátkové, P. Kuklišové, D. Komoňové, I. Sedliské, T. Gajduškové a I. Krbečkové. A zvláštní poděkování patří také ředitelce Základní školy Valtice paní Mgr. Markétě Nedělové za její pomoc při organizování plesu a paním učitelkám Bc. Kateřině Urbánkové za překrásnou plesovou výzdobu a  Radce Trojanové, DiS., a dětem ze školního klubu za výrobu lístků do tomboly.

Na závěr bych chtěla dodat, že výtěžek z plesu je celý věnován Základní škole Valtice, jejím dětem a kroužkům spolupracujícím se školou. Proto se již nyní těším na příští ročník školního plesu a doufám, že všichni, ať rodičové či přátelé školy vezmete své přátele a příbuzné na náš ples v následujícím roce a podpoříme tímto společně naše děti.

 

Za členy KRAPu Ing. Radka Šťastná, MBA