Vítáme jaro

Dne

I když za okny to vypadá jako v prosinci před vánočními prázdninami, žáci naší školy se připravili na příchod svátků jara – Velikonoc. Třídy, chodby a okna školy vyzdobili velikonočními motivy a výkresy s jarní tématikou.

O pěknou výzdobu vchodu školy se postaraly vychovatelky ze školní družiny a školního klubu, kterým touto cestou velmi děkuji.

21. března si žáci naší školy zkusili zhotovit velikonoční dekorace v rámci Velikonočních dílen, které pořádala školní družina a školní klub. Vyráběli zápichy do květináče, kreslili vajíčka a modelovali z moduritu. Této akce se se zájmem zúčastnily zejména mladší děti.

Galerie Reistna uspořádala pro širokou veřejnost velikonoční výstavu, na kterou pozvala i žáky naší školy. Ve dnech 25. a 26. března si tak děti mohly zkusit namalovat voskem kraslici, nazdobit perníčky nebo uplést pomlázku. Galerie jim jejich výrobky věnovala. Dětem se tyto činnosti velmi líbily a odcházely nadšené. Protože tato akce vyžaduje velkou přípravu ze strany majitelů i zaměstnanců, chci za sebe i děti velmi poděkovat všem, kteří se na její realizaci podíleli – paní Regině Schneiderové, paní Markétě Dovrtělové, paní Zině Juřicové a panu Jiřímu Supovi. Žáci naší školy pod vedením paní učitelky Kateřiny Urbánkové namalovali pro velikonoční výstavu obrázky, kterými vyzdobili prostory Galerie.

Doufám, že jaro na sebe nenechá dlouho čekat a přeji čtenářům Zpravodaje veselé Velikonoce!

                                                                                                                                                             Markéta Nedělová