Odbíjená dívek

Dne

přebor ZŠ Valtice 21. března 2013

Za účelem zvýšení úrovně tělesné výchovy a sportu organizují učitelé tělesné výchovy řadu školních sportovních soutěží.

Tentokrát to byla odbíjená s částečnou úpravou pravidel tak, aby mohly hrát i dívky nižších ročníků (dívky ze šesté třídy posílily na dívky málopočetnou sedmou třídu).

V úvodním zápase na sebe narazily 8. třídy. Po vyrovnaném boji zvítězila 8. A 2:1 na sety.Ve druhém utkání došlo k velkému překvapení, jelikož děvčata 7. ročníku porazila 9. ročník 2:0.V souboji o třetí místo byla úspěšnější 9. A, která zdolala 8. B 2:0. Závěrečné finále bylo mimořádně dramatické, avšak ve třetím rozhodujícím setu dívky 8. A porazily dívky 7. A o čtyři body.

Pořadí:

            1.         8. A

            2.         7. A

            3.         9. A

            4.         8. B

Vítězkám blahopřejeme! Dalším kolektivům děkujeme za hodnotné sportovní výkony.

                                                                                                          tělocvikáři ZŠ Valtice