Olympiády, olympiády, olympiády

Dne

Každoročně se naši žáci zúčastňují olympiád v jazyce českém a dějepise.

Letos naši školu úspěšně reprezentovali v okresním kole olympiády v jazyce českém Martin Lubal a Vojtěch Blažek z 9. A. V počtu třiceti devíti žáků se Martin umístil na 8. místě a Vojta na 19. místě. A jak byste si poradili s jedním z úkolů vy?

 

7.     a) Užijte následující výrazy ve větách nebo slovních spojeních tak, aby byl patrný významový rozdíl mezi nimi:

                halabala

                hogo fogo

                láry fáry

                saky paky

        b) U každého zadaného výrazu vymezte jeho význam:

                halabala

                hogo fogo

                láry fáry

                saky paky

 

Dějepisná olympiáda je každý rok zaměřená na jiné téma. To letošní bylo „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“.

Z celého okresu se soutěže zúčastnilo devětatřicet žáků, převážně z devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali Martin Lubal z 9. A, který skončil na 13. místě a Radim Dovrtěl ze 7. A, nejmladší účastník, který skončil na 37. místě. Pro zajímavost uvádím jeden z úkolů, který žáci řešili.

 

Úkol č. 4

Označená slova převeď do současné češtiny.

Svatý Václave,

vévodo České země,

kněženáš,             …………………………

pros za ny Boha, …………………………

Svatého Ducha!

Kyrie eleison!       …………………………

 

V posledních letech se stále více do povědomí dostává soutěž v mluveném projevu Mladý Demosthenes, kterou pořádá FACE OF NEW EUROPE, s. r. o. Naše škola se této soutěže účastní již od prvních ročníků a dosahuje v ní velmi dobrých výsledků.

V letošním ročníku Miroslav Baxa z 9. A získal 1. místo v regionálním kole a postoupil do krajského kola a Viktor Ekrt z 6. A skončil v regionálním kole na 2. místě ve své věkové kategorii.        

 

Všem žáků za úspěšnou reprezentaci školy a města blahopřejeme a děkujeme.

Hana Pchálková