ZŠ Valtice – ZŠ Trnava Vančurova

Dne

Ač se společný stát Čechů a Slováků před 20lety lety rozpadl, obě výše uvedené školy udržují každoročně přátelská setkání, která lze načítat na desítky let. Tentokrát, 21. května 2013, byla hostitelem naše ZŠ Valtice.

Sportovní program odpovídal tradici, ten společenský jsme se snažili slovenským přátelům zorganizovat poutavě.

Úvodní disciplinou byl šplh. V něm naši reprezentanti podali výborné výkony.

Dívky Sabina Gonsiorová, Natálie Nováková, Karolína Ekrtová a Nikola Bukovcová vybojovaly pro naši ZŠ vedeni 1:0. Chlapci Lukáš Václavovič, Ondřej Tréšek, Jakub Machálek a Jiří Horáček vedení navýšili na 2 : 0.

Potom jsme se společně přesunuli na krásně připravené hřiště FK Valtice. Za jeho perfektní stav vděčíme správci panu Oldřichu Radkovičovi. Leč tam bylo naše vítězné tažení zastaveno.

V kopané jsme podlehli hladce 0 : 5. Připomenu, že před dvěma lety jsme zvítězili 3 : 0. Krutá porážka má několik příčin.

Tou první byla věková skladba. V našem 9. ročníku totiž nemáme kvalitní fotbalisty. Pouze  Jirka Horáček a Martin Hrubý jsou deváťáci.. Ve Valticích schází žákovské družstvo. Chlapci hrají v okolí, ba i v Rakousku, jsou tudíž nesehraní. Někteří naši hoši oplývají neopodstatněným sebevědomím – hráli příliš individualisticky i proti fyzicky vyspělejším trnavským.

V poločasové přestávce fotbalového klání proběhly štafetové běhy. Valtické dívky byly zřetelně pomalejší. Chlapecká štafeta byla mimořádně dramatická a o  výsledku rozhodla cílová fotografie, kterou jsme skutečně pořídili. Ta odhalila prvenství hostů. Tím se naše vedení po šplhu otočilo. Po fotbale a štafetách jsme prohrávali 2 : 3.

Po poledni následoval přesun do haly na Mikulovské ulici, k níž pedagogové z Trnavy vyjádřili obdiv. Tam se uskutečnila závěrečná klání v košíkové, kde jsme očekávali vítězství chlapců i dívek. Nestalo se tak. Družstvo chlapců ZŠ Valtice prohrálo 9 : 19. Tím bylo o celkovém vítězi rozhodnuto. Naše dívky na závěr vyhrály 12 : 2 a snížily tak konečnou porážku na 3 : 4. Putovní pohár se tedy opět vrátil nejméně na rok do Trnavy. Na vítězství košíkářek bylo cenné, že se opíraly o žákyně 8.ročníku. které byly ochotné se zúčastňovat odpoledních tréninků. Žel, z  9. ročníku to byly pouze Katka Klepáčková a Jitka Krůzová. Pro příští rok je cenné to, že k „zapáleným osmačkám“ patří i Dominka Kopřivová a Veronika Kománková ze 7. ročníku.

V rámci kulturních aktivit jsme trnavským přátelům zorganizovali také vystoupení taneční skupiny paní Lady Kománkové, výstup a přednášku pana Kebrleho na kolonádě Reistna, exkurzi ve vinných sklepích s komentářem téhož znalce, návštěvu zemědělského muzea s expozicemi tropů i japonského „origami“.

Ke zdaru družebního setkání výrazně přispěly i pracovnice školní jídelny ZŠ Valtice v čele s paní Mirkou Bezděkovou, které se nad rámec běžných povinností postaraly o spokojenost všech zúčastněných.

Závěrem lze konstatovat, že družební setkávání mezi trnavskou a valtickou školou není formalitou, ale je skutečným přátelstvím mezi dvěma nejbližšími národy.

                                                                                             Mgr. Miroslav Štěpaňuk, učitel TV