Poslední sběrové odpoledne

Dne

Poslední sběrové odpolednese uskutečnilo 27. května 2013 od 14:00 – 15:30 hod.

Prosíme rodiče žáků, kteří by chtěli sběr odevzdat v jiném termínu, kontaktujte nás na tel. čísle 519 352 293.

Na červnovém setkání školy budou odměněni nejlepší sběrači hodnotnou cenou, ostatní žáci, kteří se zapojili do sběru, obdrží sladkou odměnu.

Děkujeme všem rodičům a našim žákům, kteří se v letošním školním roce podíleli na sběrových dnech. Peníze získané za sběr budou použity na věci potřebné pro školu.