Veletrh fiktivních firem

Dne

Dne 14. 5. 2013 proběhl na Základní škole ve Valticích veletrh fiktivních firem.

Veletrh pořádali žáci 9. třídy, kteří vytvořili celkem 9 firem. Byly mezi nimi dvě cestovní agentury, dvě firmy prodávaly stroje, další dvě firmy byly zaměřené na sport, nechyběla ani reklamní agentura, firma zaměřená na prodej šatů a módních doplňků či firma trochu recesivního charakteru nabízející poslední služby lidem. Řekl bych, že tento výběr docela dobře reflektuje současný stav zaměření současné společnosti.

Po představení firmy formou mluvené a počítačové prezentace následovala  nabídka služeb a produktů ve vlastním veletržním prostředí prezentačních stánků. Zákazníky tvořili žáci osmých tříd a zástupci pedagogického sboru, kteří do hodnotících listů přidělovali body jednotlivým firmám za mluvený projev, prezentaci i za kvalitu služeb ve stáncích. Další hodnocení záleželo na nákupu zboží a služeb.

Bylo velmi zajímavé sledovat míru sehranosti, spolupráce, invence a vtipu, které zástupci fiktivních firem vkládali do společného projektu i zájem jejich hodnotitelů a zákazníků. Snad se někteří z nich vydají v budoucnu cestou podnikání.  V tom případě jim přeji, nechť jsou vedeni duchem férové spolupráce a upřímné služby druhým lidem.

Mgr. Zbyněk Pevný