Projektové „cvičení v přírodě“

Dne

Žáci 4. třídy minulý týden odložili učebnice a sešity a užívali si krásy přírody.

Cvičení jsme zahájili v pondělí 16. června absolvováním stezky „bosou nohou“ v okolí Reistny. V úterý jsme odjeli do Mikulova a vyšlápli si Svatý kopeček. Následující den si každý mohl vyzkoušet, jakou má kondici. Podnikli jsme cyklovýlet na Pohansko a musím říci, že si děti vedly statečně a ukázněně. Ve čtvrtek jsme navštívili zoologickou zahradu v Lešné. Tento výlet byl pro nás významný i tím, že naše třída přispěla částkou 1 500 Kč na krmení pro malého lenochoda.

Celé cvičení jsme završili nocováním ve škole. Byli jsme všichni unavení, ale myslím, že jsme si to užili.

                                                                                                                                            Mgr. Alice Pimková