Prázdniny jsou za dveřmi!

Dne

27. červen byl opravdu posledním dnem, kdy žáci Základní školy ve Valticích překročili pro letošní školní rok práh školy. Od tohoto data je čekají dva měsíce volna plné zážitků, letní pohody, nových přátelství i odpočinku.

Jakmile zazvonil školní zvonek, shromáždili se žáci a učitelé na nádvoří školy, aby slavnostně ukončili školní rok. Pozvání přijal také starosta města pan Ing. Pavel Trojan, který na závěr setkání poděkoval žákům i učitelům za jejich celoroční práci a popřál jim krásné prázdniny. Je potěšující, že se této slavnostní chvíle zúčastnili i někteří rodiče našich žáků.

Ředitelka školy Markéta Nedělová ve svém proslovu zhodnotila prospěch a chování žáků, poděkovala jim za reprezentaci školy, kdy jsme díky některým vynikajícím výsledkům získali jako škola velmi dobré jméno. Neopomněla poděkovat také učitelům za přípravu žáků a snahu dovést je k co nejlepším výkonům. Slova poděkování zazněla vůči všem zaměstnancům školy, kteří jsou její nezbytnou součástí.

V 2. pololetí bylo uděleno 164 pochval třídního učitele, 10 pochval ředitelky školy, 17 důtek třídního učitele a 16 důtek ředitelky školy. Z rozhodnutí pedagogické rady ze dne 23. června byly žákům, kteří si neplnili řádně své školní povinnosti, hrubě porušovali školní řád, schváleny 4 dvojky a 1 trojka z chování, což určitě není potěšující. Doufám, že těch, kterých se to týká, se ponaučili z vlastních chyb a své chování zlepší.

Na konci setkání ředitelka školy vyhlásila akademika školy, kterým se stal Martin Šálek, žák 6. A. Osobnost školy nebyla pedagogickým sborem navržena. Sportovcem školy se stal Lukáš Szilágyi, žák 9. A. Dále vyzvedla žáky, kterým udělila pochvalu ředitelky školy za vzorný prospěch, chování a reprezentaci. Vyhodnotila žáky, kteří odevzdali nejvíce odpadových surovin za školní rok (sběr papíru už na naší škole běží druhým rokem). Všem oceněným předala poukázku na knižní odměnu, nebo odběr zboží dle vlastního výběru v papírnictví u paní Leony Sobotkové a drobný dárek.

Na závěr se rozloučila s 31 vycházejícími žáky, kteří opouštějí naši školu buď jako deváťáci či osmáci, nebo ti, kteří odchází studovat na víceletá gymnázia nebo ZŠ Slovácká. Popřála jim hodně úspěchů a všem přítomným pohodové prázdniny a dny volna naplněné sluníčkem, zábavou a spoustou zážitků. Poté se děti rozešly do tříd, aby od svých třídních učitelů obdržely vysvědčení. Do školy přijdou nejdříve za dva měsíce, což jim my dospělí můžeme jen závidět, ale zároveň i přát.

                                                                                  Markéta Nedělová, ředitelka školy