Ukázky z canisterapie ve škole

Dne

Tělocvična základní školy slouží našim žákům nejen ke cvičení, ale také se zde setkávají při divadlech či koncertech.

V pátek 26. září se zde sešly děti z prvního stupně, kde byl pro ně nachystán program a asistenčními pry, do kterého byly také zapojeny. Bylo jim názorně ukázáno, že „pejsci“ nejsou jen k mazlení, ale také dokáží pomoci druhým. Proto bychom touto cestou chtěli poděkovat paní Renatě Hasilové za její ochotu a čas, který dětem věnovala.

                                                                                           za vyučující 1. stupně Jarmila Mauksová